Danieluk, J. (2018). Majątki instrukcyjne na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego: stan badań oraz postulaty badawcze. Rocznik Lituanistyczny, 3, 239–257. https://doi.org/10.12775/RL.2017.3.12