Glemža, L. (2018). Delegaci miasta Kowna na sejmach Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. Rocznik Lituanistyczny, 3, 155–172. https://doi.org/10.12775/RL.2017.3.08