(1)
Kunigielis, J. Organizacja Funkcjonowania mostów I Grobli W Wielkim Księstwie Litewskim Od Drugiej połowy XV Do końca XVI Wieku – Zarys Problematyki. RL 2021, 7, 39-58.