(1)
Danieluk, J. Majątki Instrukcyjne Na Ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Stan Badań Oraz Postulaty Badawcze. RL 2018, 3, 239-257.