[1]
Kunigielis, J. 2021. Organizacja funkcjonowania mostów i grobli w Wielkim Księstwie Litewskim od drugiej połowy XV do końca XVI wieku – zarys problematyki. Rocznik Lituanistyczny. 7, (paź. 2021), 39–58. DOI:https://doi.org/10.12775/RL.2021.7.02.