Jurek, Tomasz. „Kazanie Kanonika Mikołaja Ciotczanego Na Zgon Biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca (1426)”. Roczniki Historyczne 80 (styczeń 1, 2014): 169–184. Udostępniono grudzień 8, 2023. https://apcz.umk.pl/RH/article/view/RH.2014.09.