1.
WOLSKI, Marian. Ugoda biskupa przemyskiego Macieja z miejscową szlachtą w sprawie dziesięcin z ostatniego dziesięciolecia XIV wieku. Roczniki Historyczne [online]. 1 grudzień 2020, T. 86, s. 99–115. [udostępniono 24.1.2022]. DOI 10.12775/RH.2020.04.