1.
JUREK, Tomasz. Współpracownicy i lista recenzentów. Roczniki Historyczne [online]. 1 styczeń 2014, T. 80, s. 295–296. [udostępniono 10.12.2023]. DOI 10.12775/11567.