1.
SIKORSKI, Dariusz Andrzej. Mieszko I mniej już tajemniczy (odpowiedź Przemysławowi Urbańczykowi). Roczniki Historyczne [online]. 1 styczeń 2014, T. 80, s. 277–285. [udostępniono 9.12.2023]. DOI 10.12775/11565.