1.
URBAŃCZYK, Przemysław. Furor Sikorscianus, czyli pryncypialny strażnik ortodoksji. Roczniki Historyczne [online]. 1 styczeń 2014, T. 80, s. 267–277. [udostępniono 10.12.2023]. DOI 10.12775/11564.