1.
JUREK, Tomasz. Recenzje. Roczniki Historyczne [online]. 1 styczeń 2014, T. 80, s. 201–265. [udostępniono 5.12.2023]. DOI 10.12775/11563.