1.
JUREK, Tomasz. Kazanie kanonika Mikołaja Ciotczanego na zgon biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca (1426). Roczniki Historyczne [online]. 1 styczeń 2014, T. 80, s. 169–184. [udostępniono 10.12.2023]. DOI 10.12775/RH.2014.09.