1.
KOWALSKI, Marek Daniel. Dlaczego warto było zostać kolektorem? Kariery papieskich kolektorów generalnych w Polsce w XV wieku. Roczniki Historyczne [online]. 1 styczeń 2014, T. 80, s. 133–154. [udostępniono 11.12.2023]. DOI 10.12775/RH.2014.07.