1.
GAŁUSZKA, Tomasz. Podział dominikańskich okręgów klasztornych na Kujawach w połowie XIV wieku. Studium dokumentu prowincjała Ludolfa z 1517 roku. Roczniki Historyczne [online]. 1 styczeń 2014, T. 80, s. 111–132. [udostępniono 10.12.2023]. DOI 10.12775/RH.2014.06.