1.
KRAS, Paweł. „Jak chwytać lisy w Pańskiej winnicy”? Treści antyheretyckie w kazaniach św. Bernarda z Clairvaux i Hélinanda z Froidmont. Roczniki Historyczne [online]. 1 styczeń 2014, T. 80, s. 73–94. [udostępniono 3.12.2023]. DOI 10.12775/RH.2014.04.