1.
JASIŃSKI, Wojciech. Jeszcze o autentyczności dokumentu Jana XIII dla biskupstwa miśnieńskiego z 2 stycznia 968 roku. Roczniki Historyczne [online]. 1 styczeń 2014, T. 80, s. 57–72. [udostępniono 10.12.2023]. DOI 10.12775/RH.2014.03.