1.
RUTKOWSKI, Rafał. Piktowie i Papowie – pierwotni mieszkańcy Orkadów w IX wieku. Przyczynek do badań nad najdawniejszym dziejopisarstwem islandzko-norweskim. Roczniki Historyczne [online]. 1 styczeń 2014, T. 80, s. 7–29. [udostępniono 9.12.2023]. DOI 10.12775/RH.2014.01.