Jurek, T. „Współpracownicy I Lista recenzentów”. Roczniki Historyczne, t. 80, styczeń 2014, s. 295-6, doi:10.12775/11567.