Jurek, T. „Izabela Skierska (1967-2014)”. Roczniki Historyczne, t. 80, styczeń 2014, s. 287-91, doi:10.12775/11566.