Sikorski, D. A. „Mieszko I Mniej Już Tajemniczy (odpowiedź Przemysławowi Urbańczykowi)”. Roczniki Historyczne, t. 80, styczeń 2014, s. 277-85, doi:10.12775/11565.