Urbańczyk, P. „Furor Sikorscianus, Czyli Pryncypialny strażnik Ortodoksji”. Roczniki Historyczne, t. 80, styczeń 2014, s. 267-7, doi:10.12775/11564.