Jurek, T. „Recenzje”. Roczniki Historyczne, t. 80, styczeń 2014, s. 201-65, doi:10.12775/11563.