Jurek, T. „Kazanie Kanonika Mikołaja Ciotczanego Na Zgon Biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca (1426)”. Roczniki Historyczne, t. 80, styczeń 2014, s. 169-84, doi:10.12775/RH.2014.09.