Gałuszka, T. „Podział dominikańskich okręgów Klasztornych Na Kujawach W połowie XIV Wieku. Studium Dokumentu prowincjała Ludolfa Z 1517 Roku”. Roczniki Historyczne, t. 80, styczeń 2014, s. 111-32, doi:10.12775/RH.2014.06.