Szefliński, B. „Chronologia życia Stefana Nemanji. Próba uporządkowania”. Roczniki Historyczne, t. 80, styczeń 2014, s. 95-110, doi:10.12775/RH.2014.05.