Kras, P. „«Jak Chwytać Lisy W Pańskiej winnicy»? Treści Antyheretyckie W Kazaniach św. Bernarda Z Clairvaux I Hélinanda Z Froidmont”. Roczniki Historyczne, t. 80, styczeń 2014, s. 73-94, doi:10.12775/RH.2014.04.