Jasiński, W. „Jeszcze O autentyczności Dokumentu Jana XIII Dla Biskupstwa miśnieńskiego Z 2 Stycznia 968 Roku”. Roczniki Historyczne, t. 80, styczeń 2014, s. 57-72, doi:10.12775/RH.2014.03.