Rutkowski, R. „Piktowie I Papowie – Pierwotni mieszkańcy Orkadów W IX Wieku. Przyczynek Do Badań Nad Najdawniejszym Dziejopisarstwem Islandzko-Norweskim”. Roczniki Historyczne, t. 80, styczeń 2014, s. 7-29, doi:10.12775/RH.2014.01.