[1]
D. A. Sikorski, „Mieszko I mniej już tajemniczy (odpowiedź Przemysławowi Urbańczykowi)”, RH, t. 80, s. 277–285, sty. 2014.