[1]
T. Jurek, „Kazanie kanonika Mikołaja Ciotczanego na zgon biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca (1426)”, RH, t. 80, s. 169–184, sty. 2014.