[1]
P. Kras, „«Jak chwytać lisy w Pańskiej winnicy»? Treści antyheretyckie w kazaniach św. Bernarda z Clairvaux i Hélinanda z Froidmont”, RH, t. 80, s. 73–94, sty. 2014.