[1]
R. Rutkowski, „Piktowie i Papowie – pierwotni mieszkańcy Orkadów w IX wieku. Przyczynek do badań nad najdawniejszym dziejopisarstwem islandzko-norweskim”, RH, t. 80, s. 7–29, sty. 2014.