Wolski, M. (2020) „Ugoda biskupa przemyskiego Macieja z miejscową szlachtą w sprawie dziesięcin z ostatniego dziesięciolecia XIV wieku”, Roczniki Historyczne, 86, s. 99–115. doi: 10.12775/RH.2020.04.