Sikorski, D. A. (2014) „Mieszko I mniej już tajemniczy (odpowiedź Przemysławowi Urbańczykowi)”, Roczniki Historyczne, 80, s. 277–285. doi: 10.12775/11565.