Jurek, T. (2014) „Kazanie kanonika Mikołaja Ciotczanego na zgon biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca (1426)”, Roczniki Historyczne, 80, s. 169–184. doi: 10.12775/RH.2014.09.