Kowalski, M. D. (2014) „Dlaczego warto było zostać kolektorem? Kariery papieskich kolektorów generalnych w Polsce w XV wieku”, Roczniki Historyczne, 80, s. 133–154. doi: 10.12775/RH.2014.07.