Gałuszka, T. (2014) „Podział dominikańskich okręgów klasztornych na Kujawach w połowie XIV wieku. Studium dokumentu prowincjała Ludolfa z 1517 roku”, Roczniki Historyczne, 80, s. 111–132. doi: 10.12775/RH.2014.06.