Kras, P. (2014) „«Jak chwytać lisy w Pańskiej winnicy»? Treści antyheretyckie w kazaniach św. Bernarda z Clairvaux i Hélinanda z Froidmont”, Roczniki Historyczne, 80, s. 73–94. doi: 10.12775/RH.2014.04.