Rutkowski, R. (2014) „Piktowie i Papowie – pierwotni mieszkańcy Orkadów w IX wieku. Przyczynek do badań nad najdawniejszym dziejopisarstwem islandzko-norweskim”, Roczniki Historyczne, 80, s. 7–29. doi: 10.12775/RH.2014.01.