Jurek, Tomasz. 2014. „Kazanie Kanonika Mikołaja Ciotczanego Na Zgon Biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca (1426)”. Roczniki Historyczne 80 (styczeń):169-84. https://doi.org/10.12775/RH.2014.09.