Kowalski, Marek Daniel. 2014. „Dlaczego Warto było Zostać Kolektorem? Kariery Papieskich kolektorów Generalnych W Polsce W XV Wieku”. Roczniki Historyczne 80 (styczeń):133-54. https://doi.org/10.12775/RH.2014.07.