Gałuszka, Tomasz. 2014. „Podział dominikańskich okręgów Klasztornych Na Kujawach W połowie XIV Wieku. Studium Dokumentu prowincjała Ludolfa Z 1517 Roku”. Roczniki Historyczne 80 (styczeń):111-32. https://doi.org/10.12775/RH.2014.06.