Kras, Paweł. 2014. „«Jak Chwytać Lisy W Pańskiej winnicy»? Treści Antyheretyckie W Kazaniach św. Bernarda Z Clairvaux I Hélinanda Z Froidmont”. Roczniki Historyczne 80 (styczeń):73-94. https://doi.org/10.12775/RH.2014.04.