Jasiński, Wojciech. 2014. „Jeszcze O autentyczności Dokumentu Jana XIII Dla Biskupstwa miśnieńskiego Z 2 Stycznia 968 Roku”. Roczniki Historyczne 80 (styczeń):57-72. https://doi.org/10.12775/RH.2014.03.