Rutkowski, Rafał. 2014. „Piktowie I Papowie – Pierwotni mieszkańcy Orkadów W IX Wieku. Przyczynek Do Badań Nad Najdawniejszym Dziejopisarstwem Islandzko-Norweskim”. Roczniki Historyczne 80 (styczeń):7-29. https://doi.org/10.12775/RH.2014.01.