WOLSKI, M. Ugoda biskupa przemyskiego Macieja z miejscową szlachtą w sprawie dziesięcin z ostatniego dziesięciolecia XIV wieku. Roczniki Historyczne, [S. l.], v. 86, p. 99–115, 2020. DOI: 10.12775/RH.2020.04. Disponível em: https://apcz.umk.pl/RH/article/view/RH.2020.04. Acesso em: 21 sty. 2022.