JUREK, T. Kazanie kanonika Mikołaja Ciotczanego na zgon biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca (1426). Roczniki Historyczne, [S. l.], v. 80, p. 169–184, 2014. DOI: 10.12775/RH.2014.09. Disponível em: https://apcz.umk.pl/RH/article/view/RH.2014.09. Acesso em: 2 grudz. 2023.