GAŁUSZKA, T. Podział dominikańskich okręgów klasztornych na Kujawach w połowie XIV wieku. Studium dokumentu prowincjała Ludolfa z 1517 roku. Roczniki Historyczne, [S. l.], v. 80, p. 111–132, 2014. DOI: 10.12775/RH.2014.06. Disponível em: https://apcz.umk.pl/RH/article/view/RH.2014.06. Acesso em: 5 grudz. 2023.