RUTKOWSKI, R. Piktowie i Papowie – pierwotni mieszkańcy Orkadów w IX wieku. Przyczynek do badań nad najdawniejszym dziejopisarstwem islandzko-norweskim. Roczniki Historyczne, [S. l.], v. 80, p. 7–29, 2014. DOI: 10.12775/RH.2014.01. Disponível em: https://apcz.umk.pl/RH/article/view/RH.2014.01. Acesso em: 11 grudz. 2023.