Wolski, M. (2020). Ugoda biskupa przemyskiego Macieja z miejscową szlachtą w sprawie dziesięcin z ostatniego dziesięciolecia XIV wieku. Roczniki Historyczne, 86, 99–115. https://doi.org/10.12775/RH.2020.04